Днес обществото се грижи да осигури физическа, емоционална и духовна подкрепа за хора в залеза на живота си и техните семейства.

В основата на домовете за стари хора стоят грижите, в обстановка близка до домашната, тъй като пациента чувства в най – голяма степен сигурност и комфорт в своя позната среда. Основен приоритет е запазване качеството на живот на пациента. Независимо от вида и стадия на заболяване, качеството на живот може да бъде постигнато, като се гарантира контрол на болката, съпътстващите симптоми причиняващи му дискомфорт, психологическа подкрепа.

Основна идея на домовете за стари хора е да се облекчи физическата, духовна болка и страдание като се оказват специализирани и комплексни грижи за пациенти в напреднал стадий на нелечимо заболяване. В стационарите се приемат пациенти с различни заболявания, преминали през активно лечение.Основен приоритет е запазване качеството на живот на пациента. Независимо от вида и стадия на заболяване, качество на живот може да бъде постигнато като се гарантира контрол на болката, съпътстващите симптоми причиняващи дискомфорт и психологическа подкрепа.Грижите са както комплексни – медицински и немедицински, така и индивидуални. Фокусът е върху пациента, а не върху заболяването. Обстановката е близка до домашната и има персонално отношение,което се оказва ключов фактор за достоен живот. Важен е контактът със семейство, близки, приятели.

Благодарение на домовете за стари хора ”Всеки човек има не само правото, но и реалната възможност за достойно, макар и скромно съществуване.”
(Янез Дърновшек)