За постъпване в дома е необходима лична карта на домуващия.

Препоръчително е при приемането да се носят подходящи дрехи за през деня и през нощта, лично бельо, чехли, тоалетни принадлежности за лични нужди.
Потребителите се молят да не носят със себе си ценни бижута и пари, а в случай че е наложително се изготвя приемо-предавателен протокол и ценните вещи се съхраняват при управата на дома. Няма стриктно определени часове за посещение. Определените часове са само препоръчителни и са уредени така, че да могат да дадат на посетителите и потребителите колкото се може повече време да бъдат заедно, без това да пречи на другите потребители и на персонала да извършва своите задължения. Редно е посетителите да се съобразяват с часовете за почивка и хранене.

Приемаме пациенти:
1. за възстановяване след операция – хирургична, ортопедична и др.болнично лечение;
2. пострадали от инсулт;
3. хронични заболявания;
4. ракови заболявания;
5. инвалиди и хора с инвалидизиращи заболявания;
6. пациенти, нуждаещи се от грижа – хранене, лична хигиена и др.;
7. възрастни хора;
8. самотни хора;
9. тежко болни, които са в края на жизнения си път.